Mijn kijk op schrijven & communiceren

Mijn kijk op schrijven & communiceren

Als schrijver: goed schrijfwerk afleveren. Dat wil zeggen: foutloos, zo kort als het kan (maar zo lang als het moet), concreet, helder en verhelderend, met een losse toets én afgestemd op het beoogde doel en de beoogde doel- en klantgroep.

Als communicatieadviseur: inhoudelijk weten waar je het over hebt. Denken en werken vanuit de vragen en behoeften van de ontvanger. Concrete, haalbare en betaalbare adviezen geven. Goed kijken naar bestaande communicatiemogelijkheden, voordat je veel tijd en geld in iets nieuws gaat steken.

Als opdrachtnemer: meedenken en meedoen met mijn opdrachtgevers, positief-kritisch zijn (kan het anders of beter?). Zorgen dat zaken geregeld worden. Waar voor mijn geld leveren en met elkaar plezier maken.    

Als mens: werken in een team waarin ieder zijn eigen specialisme inbrengt en je samen een mooi resultaat neerzet. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Ik ben niet benauwd om het werkproces ter sprake te brengen als dat een goed resultaat in de weg zit. Ik benoem uiteenlopende belangen en ga op zoek naar  wat ons bindt.