Waar ben ik trots op?
Een top 5 van geslaagde projecten.

1. Het geheim van honderd. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Lent, 2004.

Geen saaie geschiedschrijving, maar een zoektocht naar het geheim achter 100 jaar succesvol coöperatief ondernemen. Veel plezier beleefd aan het bedenken van het concept en het schrijven van de teksten. Ook zeer goed ontvangen door de opdrachtgever en zijn klanten.

2. Jaarverslag 2009. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer

Goed voorbeeld van de manier waarop je verplichte kost toch een duidelijke meerwaarde mee kunt geven. In het jaarverslag vroeg STOWA  zeven ‘dwarskijkers’ te reflecteren op het werk dat de stichting deed in het verslagjaar. Hun kritische beschouwingen plaatsten we haaks op de lopende tekst, hetgeen een verrassend beeld opleverde.

Klik hier voor een pdf van dit jaarverslag.

3. Producten- en dienstencatalogus van Sociale Werkvoorziening Baanstede, 2010.

Haastklus. Op vrijdag was er helemaal niks, de donderdag erop was er een catalogus waarin Baanstede een overzicht geeft van haar producten en diensten op het gebied van werkvoorziening en arbeidsre-integratie. Dat kan alleen als iedereen bereid is een flinke stap harder te lopen. Ook heel goed voor de teamspirit.

Klik hier voor een pdf.

4. Zonder wrijving geen glans. Twaalf overpeinzingen bij het afscheid van directeur Jelle Bijen, 2006.

Serie fantasierijke en bij wijlen ontroerende interviews met vrienden en relaties van commercieel directeur van een tuinbouwcoöperatie. Als rode draad maakte ik gebruik van zijn legendarische oneliners, die in elk interview terugkomen. Bij tegenwind moet je harder trappen, of je kunt niet zeilen op de wind van gisteren. Zelden zo veel plezier beleefd aan een project. Klik HIER voor een pdf.

5. STOWA ter Info, kwartaaluitgave van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer

Hoe krijg je waterschapsbestuurders warm voor de wetenschap en het werk van STOWA? Een mooie uitdaging. Als uitgangspunt hanteren we daarbij dat we steeds de link leggen tussen de uitdagingen waar waterschappen voor staan en de kennis die ervoor nodig is om die tot een goed einde te brengen. Een gedegen, goed vormgegeven uitgave die in de loop der jaren een vaste plek heeft verworven op menige waterschapsleestafel.

Bekijk de STOWA ter Info 59 (voorjaar 2015).